FIG World Cup 51st Nissen Cup

Дата проведения: 01.07.2022/02.07.2022

Местоположение: AROSA (SUI)

Тип мероприятия: World Cup