Ommaviy sportni rivojlantirish bo'yicha hisobot

Aholida sog'lom turmush tarziga ijobiy munosabatni shakllantirish, sog'lom millatni shakllantirish uchun shart-sharoit yaratish uchun davlat ommaviy sportni rivojlantirishga turli vositalar bilan ta'sir ko'rsatayotgani ushbu muammolarni hal etishning asosiy mexanizmlaridan biridir.