FIG World Challenge Cup 2022

Дата проведения: 19.08.2022/21.08.2022

Местоположение: MOSCOW (RUS)

Тип мероприятия: World Cup