FIG World Cup 2022

Дата проведения: 25.06.2022/26.06.2022

Местоположение: COIMBRA (POR)

Тип мероприятия: World Cup