FIG World Cup 2022

Дата мероприятия: 08.04.2022/10.04.2022

Местоположение: SOFIA (BUL)

Тип мероприятия: World Cup