Навоий вилоятида селекция ишлари амалга оширилди

2023йилнинг 15-16 сентябр кунлари ПК-449 сон карор ижросини таъминлаш максадида Навоий шахри "Ёшлар" спорт мажмуаси спорт гимнастикаси залида РИОЗБУСМ хамда вилоят Гимнастика федерацияси хамкорлигида 2011-2012-2013 йилларда тугилган кизлар уртасида селекция ишлари ташкил этилди. Ушбу селекция давомида вилоятимиз спортчиларини
Узбекистонда хизмат курсатган устоз тренер Кузнецова Светлана Михаиловна томонидан иктидорли кизларни саралаб 6 нафар саралаб олинди. Сараланган спортчилар декабр ойида Тошкент шахрига таклиф этилди. Саралашдан максад 2025йил Узбекистонда булиб утадиган ёшлар уртасида "Ёзги осиё уйинлари"га пухта тайёргарлик куриш.Ушбу селекция давомида Махоратли спортчи Чернобровкина Ярослава Антоновна томонидан ёш гимнастикачиларга махорат сабоклари ташкил этилди.